Set of 4 Vintage Giancarlo Piretti Castillo Plia Lucite Chairs

2017-10-01 13.43.58.jpg
2017-10-01 13.52.11.jpg
2017-10-01 13.55.19.jpg
2017-10-01 13.53.42.jpg
2017-10-01 13.53.34.jpg
2017-10-01 13.53.24.jpg
2017-10-01 13.53.18.jpg
2017-10-01 13.52.24.jpg
2017-10-01 13.51.24.jpg
2017-10-01 13.44.38.jpg
2017-10-01 13.44.24.jpg
2017-10-01 13.43.58.jpg
2017-10-01 13.52.11.jpg
2017-10-01 13.55.19.jpg
2017-10-01 13.53.42.jpg
2017-10-01 13.53.34.jpg
2017-10-01 13.53.24.jpg
2017-10-01 13.53.18.jpg
2017-10-01 13.52.24.jpg
2017-10-01 13.51.24.jpg
2017-10-01 13.44.38.jpg
2017-10-01 13.44.24.jpg

Set of 4 Vintage Giancarlo Piretti Castillo Plia Lucite Chairs

399.00

Set of 4 Vintage Giancarlo Piretti Castillo Plia Lucite Chairs

Stack them or fold them for storage.

Add To Cart